درباره دکتر محمد طالاری *

درباره دکتر محمد طالاری

محمد طالاری

استاد دانشگاه، مشاور، سخنران

دکتری مدیریت استراتژیک

o استاد دانشگاه های تهران و اصفهان

o مشاور حوزه راهبردهای کسب و کار و استراتژیست سازمانی

o سخنران سمینارها و همایش های ملی و بین المللی

o مدرس کارگاه های آموزشی مشارکت محور

o مدرس دوره های MBA و DBA ویژه مدیران

سوابق آکادمیک*

 

o دکتری مدیریت استراتژیک

o کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی

o کارشناسی مدیریت

o دوره صلاحیت مدرسی دانشگاه تربیت مدرس

o دوره TOT (آموزش آموزشگران) وزارت علوم تحقیقات و فناوری

حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

null

حوزه فعالیت استراتژیک

تبدیل فرصت ها به واقعیت

حوزه فعالیت کلی بنده مدیریت استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک است. معتقدم یکی از خلاهای بنیادی فضای کسب و کار کشور عدم ارتباط مناسب بین شرکت های بزرگ (و حتی متوسط) با اکوسیستم کارآفرینی است. ارتباط این دو حوزه باعث رشد استراتژیک استارت آپ ها و چابکی و نوآوری استراتژیک شرکت های بزرگ می شود.

null

آموزش مدیریت استراتژیک

توانمندسازی آینده نگر و فرصت ساز

آموزش های کاربردی
ارائه آموزش های کاربردی جهت توانمندسازی مدیران و صاحبان کسب و کار برای رشد و رقابت در محیط متلاطم کسب و کار امروزی با هدف ایجاد آمادگی نگرشی و مهارتی برای ورود به دنیای رقابت در کلاس جهانی است.
آموزش های آکادمیک
معتقدم مسیر پیشرفت کشور از تربیت نسل آینده در دانشگاه ها اتفاق خواهد افتاد. از اینرو همواره از کلاس های درس دانشگاه لذت بردم و هدفم توسعه توانایی های دانشجویان برای ارتقای صنعت کشور است. در این مسیر همواره از دانش آکادمیک و تجربه فعالیت در صنایع مختلف استفاده می کنم.

null

مشاوره مدیریت استراتژیک

راهکارهای نوآورانه و واقعیت ساز

معتقدم هدف از مشاوره مدیریت توانمند سازی است نه وابسته سازی مدیران و سازمان ها به مشاور. در واقع مشاوره مدیریت یکی از راهکارهای توانمندسازی مدیران و ارتقای کسب و کارهای تحت مدیریت آنان است که با همراهی و مشارکت فعال مدیران و کارشناسان در طی فرایند مشاوره تحقق می پذیرد.

ویدئوهای سخنرانی

افتخار همکاری با شرکت های تجاری


افتخار همکاری با سازمان های دولتی

افتخار همکاری با اکوسیستم کارآفرینی کشور

اطلاعات تماس*

اطلاعات تماس

پست الکترونیک

info@drtalari.com

شماره تماس

09131258173

ارسال پیام

LINKEDIN

INSTAGRAM

TELEGRAM